Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

AUGUST: 32.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

05.

PONDELOK

7.00 

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

06.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

07.

STREDA

7.00  

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

08.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

15.00 - 18.25 

 

09.

PIATOK

7.00   

17.30

15.00 

14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

10.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 

11.

NEDEĽA

8.30

9.00*

18.00

17.30 - 18.25 

 

 *sv. omša s uctením relikvií bl. M. Celesty Crostarosy

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI