Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

JÚL: 27.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

01.

PONDELOK

7.00 

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

02.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

03.

STREDA

7.00  

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

04.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25 

od 20.45 celonočná adorácia obetovaná za kňazov

 

05.

PIATOK

8.30  

!9.00!

18.00

17.30 - 18.25

 

06.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 

07.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 124 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI