Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

JÚN: 23.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

03.

PONDELOK

 

17.30

so sv. omšou

 

17.00 - ruženec

04.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

05.

STREDA

 

17.30

so sv. omšou

 

17.00 - ruženec

06.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

07.

PIATOK

 

17.30

 

 

17.00 - ruženec

08.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 

09.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

Od 28. mája do 5. júna 2019 prežívame komunitné duchovné cvičenia.

Prosíme, zahrňte nás do svojich modlitieb!

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI