Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

MÁJ: 21.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

20.

PONDELOK

7.00

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45

17.10 - májová pobožnosť

21.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

17.10 - májová pobožnosť

22.

STREDA

7.00 

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.10 - májová pobožnosť

23.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25 

17.10 - májová pobožnosť

24.

PIATOK

 7.00

17.30

15.00 

14.30 - 15.25

17.10 - májová pobožnosť

25.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

17.10 - májová pobožnosť 

26.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

17.10 - májová pobožnosť 

 

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 41 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI