Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
Zelený štvrtok
 
19.00            SV. OMŠA
 
20.30            celonočné bdenie v Getsemani (ukončenie ráno o 8.00 hod)
                  
 
Veľký piatok
                              
  8.00             RANNÉ CHVÁLY   + príhovor
12.00             modlitba na poludnie + príhovor
                       
15.00             POSVÄTNÉ ČÍTANIE + Korunka Božieho milosrdenstva
 
17.00            OBRADY
individuálna adorácia pri Božom hrobe do 19.15
 
 
Biela sobota
 
8.00                 RANNÉ CHVÁLY   + príhovor
individuálna adorácia pri Božom hrobe do 15.00 hod
 
12.00               POSVÄTNÉ ČÍTANIE
 
15.00               Korunka Božieho milosrdenstva a  ZATVORENIE HROBU,
 
                        VEŠPERY + príhovor
20.30                VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
 
 
Veľkonočná nedeľa
 
  9.00               RANNÉ CHVÁLY
 
  9.30              SV. OMŠA
 
15.00              Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
                        slávnostné VEŠPERY + príhovor
 
 
Veľkonočný pondelok
 
  8.30               RANNÉ CHVÁLY
 
  9.00             SV. OMŠA
 
15.00               Korunka Božieho milosrdenstva
                               + slávnostné VEŠPERY
 
 
 
Veľkonočný utorok – piatok
 
15.00             Korunka Božieho milosrdenstva
                                + slávnostné VEŠPERY
17.00             ruženec                
 
17.30            SV. OMŠA
                       
 
 
Veľkonočná sobota
 
  8.00              SV. OMŠA + RANNÉ CHVÁLY
15.00               Korunka Božieho milosrdenstva
                               + slávnostné VEŠPERY
 
 
Nedeľa Božieho Milosrdenstva
 
  9.00         sv. omša
15.00         Hodina Milosrdenstva           

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 34 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI