Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

APRÍL: 15.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

08.

PONDELOK

7.00

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45

17.00 - ruženec

09.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

10.

STREDA

7.00 

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

11.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00*

18.00

17.30 - 18.25 

 

12.

PIATOK

 7.00

17.30

15.00 

 po sv. omši až do 20.45

 16.45 - krížová cesta

13.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

po pobožnosti krížovej cesty

 

 17.00 - krížová cesta

14.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

 * sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 45 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI