Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

NOVEMBER-DECEMBER: 48.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

26.

PONDELOK

7.00

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45

17.00 - ruženec

27.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

28.

STREDA

7.00 

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

29.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

* *  

30.

PIATOK

* * * *  

01.

SOBOTA

* * * *  

02.

NEDEĽA

8.30*

9.00*

18.00

17.30 - 18.25 

 

 

*ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA - program vlastný

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI