Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

OKTÓBER-NOVEMBER: 44. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

29.

PONDELOK

7.00

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45

17.00 - ruženec

30.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

17.00 - ruženec

31.

STREDA

7.00 

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

01.

ŠTVRTOK

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25

 

02.

PIATOK

so sv. omšou 

7.00

 

17.30 

15.00 

14.30 - 15.00

17.00 - ruženec

03.

SOBOTA

so sv. omšou

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 

04.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

eva

Sestra Eva

Keď mi povieš: "Ty, Pane, sa postaraj," všetko bude dostatočne zariadené.

(Ježiš bl. Márii Celeste)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI