logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

AUGUST: 32. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
06. PONDELOK 7.00 17.30 16.30 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
07. UTOROK so sv. omšou  7.00
18.00 17.30 - 18.25

08. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
09. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00 18.00 15.00 - 18.25 
10. PIATOK  7.00 17.30  15.00  14.30 - 15.00 17.00 - ruženec
11. SOBOTA so sv. omšou 8.00* 18.00 17.30 - 18.25
12. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

 *Po sv. omši možnosť uctenia relikvií bl. Márie Celesty Crostarosa

eva

Sestra Eva

Keď mi povieš: "Ty, Pane, sa postaraj," všetko bude dostatočne zariadené.

(Ježiš bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234