logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

JÚL-AUGUST: 31. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
30. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
31. UTOROK so sv. omšou  7.00
18.00 17.30 - 18.25

01. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
02. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
03. PIATOK  7.00 17.30  15.00  14.30 - 15.00 17.00 - ruženec
04. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25
05. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234