logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

JÚL: 28. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
16. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
17. UTOROK ! 8.00 !* 18.00 17.30 - 18.25

18. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
19. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
20. PIATOK  7.00 17.30  15.00  14.30 - 15.00 17.00 - ruženec
21. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25
22. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

*Slávnosť výročia posviacky kostola

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234