logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

JÚN: 24. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
11. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
12. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25

13. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
14. ŠTVRTOK so sv. omšou  7.00 18.00  17.30 - 18.25 
15. PIATOK  7.00 17.30 15.00   14.30 - 15.00 17.00 - ruženec
16. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  13.30 - 18.25
17. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

maria

Sestra Mária

"Môj Pane, ty sám ži v mojom vnútri, pretože ty si môj duch, môj Otec, môj ženích, moje všetko, moje jediné a zvrchované dobro naveky."

(bl. Mária Celesta Crostarosa)

 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234