logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

MÁJ: 20. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
14. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.10 - májová pobožnosť
15. UTOROK so sv. omšou* 7.00* 18.00* 17.30 - 18.25*

17.10 - májová pobožnosť 

16. STREDA * 17.30* so sv. omšou* * 17.10 - májová pobožnosť
17. ŠTVRTOK so sv. omšou*  7.00* 18.00*  17.30 - 18.25*  17.10 - májová pobožnosť 
18. PIATOK 7.00  17.30 15.00 14.30 - 15.25  17.10 - májová pobožnosť
19. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25 17.10 - májová pobožnosť 
20. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25  17.10 - májová pobožnosť 

*Od utorka do štvrtku prežívame komunitné duchovné cvičenia. Týmto sa zverujeme do Vašich modlitieb!

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234