logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

MÁJ: 19. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
07. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
08. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25

17.10 - májová pobožnosť 

09. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.10 - májová pobožnosť
10. ŠTVRTOK !17.30! 17.10 - májová pobožnosť 
11. PIATOK 7.00  17.30* 15.00 14.30 - 15.25  17.10 - májová pobožnosť
12. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25 17.10 - májová pobožnosť 
13. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25  17.10 - májová pobožnosť 

*sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosta s uctením jej relikvií po sv. omši.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234