logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

APRÍL-MÁJ: 18. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
30. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
01. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25

17.10 - májová pobožnosť 

02. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.10 - májová pobožnosť
03. ŠTVRTOK so sv. omšou  7.00 18.00 17.30 - 18.25 17.10 - májová pobožnosť 
04. PIATOK 7.00  17.30 15.00 14.30 - 15.25  17.10 - májová pobožnosť
05. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25 17.10 - májová pobožnosť 
06. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25  17.10 - májová pobožnosť 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234