logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

APRÍL: 17. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
23. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
24. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25  
25. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
26. ŠTVRTOK so sv. omšou  7.00 18.00 17.30 - 18.25  
27. PIATOK 7.00  17.30 15.00 14.30 - 15.25  17.00 - ruženec
28. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25  
29. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25   

eva

Sestra Eva

Keď mi povieš: "Ty, Pane, sa postaraj," všetko bude dostatočne zariadené.

(Ježiš bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234