logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

MAREC: 11. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
12. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
13. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25
14. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
15. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00  18.00 17.30 - 18.25 
16. PIATOK  7.00 17.30 15.00  po sv. omši do 20.45 16.45 - Krížová cesta
17. SOBOTA so sv. omšou 8.00 po pobožnosti Krížovej cesty  17.00 - Krížová cesta
18. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234