logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

FEBRUÁR-MAREC: 9. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
26. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
27. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25
28. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
01. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00  18.00 17.30 - 18.25 
02. PIATOK  7.00 17.30 15.00  po sv. omši do 20.45 16.45 - Krížová cesta
03. SOBOTA so sv. omšou 8.00 po pobožnosti Krížovej cesty  17.00 - Krížová cesta
04. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234