logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

FEBRUÁR: 8. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
19. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
20. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25
21. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
22. ŠTVRTOK so sv. omšou 7.00  18.00 17.30 - 18.25 
23. PIATOK  7.00 17.30 15.00  po sv. omši do 20.45 16.45 - Krížová cesta
24. SOBOTA so sv. omšou 8.00 po pobožnosti Krížovej cesty  17.00 - Krížová cesta
25. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234