logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

FEBRUÁR: 7. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
12. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45

**

17.00 - ruženec

13. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 ** 
14. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 - 20.45 17.00 - ruženec
15. ŠTVRTOK
* *  *
16. PIATOK * 17.30* * * 17.00 - ruženec*
17. SOBOTA so sv. omšou* 8.00* * *
18. NEDEĽA 8.30* 9.00* 18.00 17.30 - 18.25   

 

*Pôstna duchovná obnova 

 

** 40-hodinová odprosujúca adorácia

Adorácia začína v nedeľu, 11. februára 2018 o 20.00 hod. a potrvá až do 16. 30 hod. nasledujúceho dňa, tj. pondelok.

Ďalej pokračuje po večernej sv. omši, o 18. 30 hod. a pokračuje celú noc, až do rannej sv. omše o 7.00.

V utorok, po sv. omši, o 8.00 hod. bude Najsvätejšia Sviatosť vyložená až do 15.00 hod. Adorácia bude zakončená kajúcou pobožnosťou.

Cez deň, aj v noci bude kostol otvorený.

monika

Sestra Monika

 

Milosrdenstvo je našou záchranou.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234