logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

DECEMBER: 49. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
04. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
05. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
06. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
07. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

18.00 17.30 - 18.25
08. PIATOK

17.30

 

17.00 - ruženec

09. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25
10. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234