logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

NOVEMBER-DECEMBER: 48. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
27. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
28. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
29. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
30. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

* *
01. PIATOK *

17.30

* *

17.00 - ruženec

02. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  *
03. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

 

*Adventná duchovná obnova

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234