logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

NOVEMBER: 47. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
20. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
21. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
22. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
23. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

18.00  17.30 - 18.25
24. PIATOK 7.00 

17.30*

15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

25. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25 
26. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

*mládežnícka sv. omša

eva

Sestra Eva

Nič nás nerobí tak podobnými Bohu ako milosrdné srdce.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234