logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

NOVEMBER: 47. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
20. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
21. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
22. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
23. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

18.00  17.30 - 18.25
24. PIATOK 7.00 

17.30*

15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

25. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25 
26. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

*mládežnícka sv. omša

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234