logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

NOVEMBER: 46. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
13. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
14. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
15. STREDA 7.00 17.30* so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
16. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

18.00  17.30 - 18.25
17. PIATOK 7.00 

17.30

15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

18. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25 
19. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

*V stredu 15. novembra 2017 Vás srdečne pozývame na prednášku kňaza Ľuboslava Hromjáka, historika, o živote Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá bude po sv. omši v kláštornom kostole.

eva

Sestra Eva

Nič nás nerobí tak podobnými Bohu ako milosrdné srdce.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234