logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

NOVEMBER: 45. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
06. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
07. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25 
08. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
09. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

18.00  17.30 - 18.25
10. PIATOK 7.00 

17.30*

15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

11. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25 
12. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

*mládežnícka sv. omša. Po sv. omši možnosť uctenia relikvií bl. Márie Celesty Crostarosa.

 

eva

Sestra Eva

Nič nás nerobí tak podobnými Bohu ako milosrdné srdce.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234