logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

OKTÓBER-NOVEMBER:

44. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
30. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
31. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25  17.00 - ruženec 
01. STREDA 8.30  !9.00! 18.00 17.30 - 18.25
02. ŠTVRTOK so sv. omšou 

7.00

17.30
16.00  20.00 -20.45 17.00 - ruženec
03. PIATOK 7.00 

17.30

15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

04. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25 
05. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25

maria

Sestra Mária

"Aký si  láskavý a milosrdný a ako ľahko odpúšťaš! Ty dokážeš naše zlo premeniť na dobro a z jedu robíš uzdravujúci liek. Nekonečná dobrota! Kto sa ti vyrovná v súde, spravodlivosti a pravde? Si obdivuhodný vo všetkých svojich dielach, avšak v milosrdenstve sa ti nik nevyrovná."

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234