logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

OKTÓBER: 43. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
23. PONDELOK 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
24. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25  17.00 - ruženec 
25. STREDA 7.00  17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45  17.00 - ruženec
26. ŠTVRTOK so sv. omšou  7.00 18.00  17.30 - 18.25  17.00 - ruženec 
27. PIATOK 7.00 

17.30

 15.00 14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

28. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00  17.30 - 18.25  17.00 - ruženec 
29. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 17.00 - ruženec 

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234