logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

OKTÓBER: 42. TÝŽDEŇ RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
16. PONDELOK 17.30 so sv. omšou 17.00 - ruženec
17. UTOROK so sv. omšou 7.00   17.00 - ruženec 
18. STREDA 17.30 so sv. omšou 17.00 - ruženec
19. ŠTVRTOK so sv. omšou  7.00 17.00 - ruženec 
20. PIATOK

17.30

 

17.00 - ruženec

21. SOBOTA so sv. omšou 8.00   17.00 - ruženec 
22. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25 17.00 - ruženec 

 

* V tomto týždni prežívame komunitné duchovné cvičenia. Prosíme o modlitby. Ďakujeme!

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234