logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

 MAREC : 11. TÝŽDEŇ
RANNÉ CHVÁLY SVÄTÁ OMŠA VEŠPERY ADORÁCIA POBOŽNOSTI
9. PONDELOK 7.30 17.30 so sv. omšou 20.00 -20.45 17.00 - ruženec
10. UTOROK so sv. omšou 7.00 18.00 17.30 - 18.25  
11. STREDA 7.00 17.30 so sv. omšou 20.00- 20.45 17.00 - ruženec
12. ŠTVRTOK  so sv. omšou 7.00 18.00 15.00 - 18.25  
13. PIATOK 7.30 17.30 15.00 14.30 - 15.20 16.45 - krížová cesta
14. SOBOTA so sv. omšou 8.00 18.00 17.30 - 18.25 17.00 - krížová cesta
15. NEDEĽA 8.30 9.00 18.00 17.30 - 18.25  

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234