Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Liturgia v týždni:

DECEMBER: 53. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

28.

PONDELOK

8.00   

17.30

16.30 

12.00 - 13.00

17.00 - ruženec

29.

UTOROK

so sv. omšou  8.00 18.00 17.30 - 18.25   

30.

STREDA

8.00  

17.30

16.30

12.00 - 13.00  

17.00 - ruženec

31.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

23.00

18.00

   

01.

PIATOK

         

02.

SOBOTA

         

03.

NEDEĽA

         

Drahí bratia a sestry, vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 POZASTAVUJE SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ S VEREJNOSŤOU, preto aj náš kláštorný kostol bude pre verejnosť zatvorený.

Úmysly Vašich svätých omší budú odslúžené súkromne v termíne, ktorý ste mali dohodnutý.

Zostávame s Vami spojené v modlitbe za Vás, Vaše rodiny a tiež chorých. 

Vaše sestry redemptoristky

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 245 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI