logoMOST

MOJE OSOBNÉ STRETNUTIE TEBA

(Teba - Boha aj Teba - človeka)

Formácia nie je akousi jednostrannou činnosťou, prostredníctvom ktorej odovzdávame teologické alebo duchovné poznatky. Ježiš nepovedal tým, ktorých povolal: „Poď, povysvetľujem ti.“ Nie! Nepovedal ani: „Nasleduj ma, vyškolím ťa.“ Nie! Formácia, ktorú ponúkol Ježiš svojím učeníkom, sa udiala cez „poď a nasleduj ma“, „konaj tak, ako ja konám“... Formácia [vo viere] je skúsenosť učeníctva, ktorá nás približuje ku Kristovi a umožňuje nám byť čoraz viac ako on.

Porov. Svätý Otec František, 3.10.2014


 

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

  •  

  •  

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Mladých od 14 rokov pozývame na stretká,

ktoré sa konajú pravidelne

v PIATKY od 18.30 do 21.00 v budove Nazaret.

Stretávame sa už na svätej omši o 17.30.

 

Deti od 5 - 13 rokov pozývame na stretká,

ktoré sa konajú

v NEDEĽU od 15.00 do 17.00 v "Nazarete".

 

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line

misie

vyveska

breviar