logoMOST

MOJE OSOBNÉ STRETNUTIE TEBA

(Teba - Boha aj Teba - človeka)

Formácia nie je akousi jednostrannou činnosťou, prostredníctvom ktorej odovzdávame teologické alebo duchovné poznatky. Ježiš nepovedal tým, ktorých povolal: „Poď, povysvetľujem ti.“ Nie! Nepovedal ani: „Nasleduj ma, vyškolím ťa.“ Nie! Formácia, ktorú ponúkol Ježiš svojím učeníkom, sa udiala cez „poď a nasleduj ma“, „konaj tak, ako ja konám“... Formácia [vo viere] je skúsenosť učeníctva, ktorá nás približuje ku Kristovi a umožňuje nám byť čoraz viac ako on.

Porov. Svätý Otec František, 3.10.2014


 

JEŽIŠ M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

  •  

  •  

 

Mladých od 14 rokov pozývame na stretká,

ktoré sa konajú pravidelne

v PIATKY od 18.30 do 21.00 v budove Nazaret.

Stretávame sa už na svätej omši o 17.30.

 

Deti od 5 - 13 rokov pozývame na stretká,

ktoré sa konajú

v NEDEĽU od 15.00 do 17.00 v "Nazarete".

 

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line

misie

vyveska

breviar