logoMOST

logo

MOJE OSOBNÉ STRETNUTIE TEBA

(Teba - Boha aj Teba - človeka)

Modlitba chvály je náročná, ale dáva radosť Chváliť Boha je čistou veľkodušnosťou a znamená vstúpiť do veľkej radosti. Vieme sa veľmi modliť, keď o niečo prosíme, aj keď Pánovi ďakujeme, ale modlitba chvály je pre nás trochu náročnejšia – chváliť Pána nie je tak obvyklé... Modlitba chvály nám prináša radosť z toho, že Boh si nás v Kristovi vyvolil ešte pred stvorením sveta, a teda sme šťastní pred Pánom. Východiskovým bodom je pamätať na toto vyvolenie: ,Boh si ma vyvolil pred stvorením sveta. Ale toto sa nedá pochopiť!‘
Modlitba chvály je teda v prvom rade modlitbou radosti, a potom modlitbou pamäti: ‚Koľko toho Pán pre mňa urobil! S akou veľkou nehou ma sprevádzal, ako sa znížil. Sklonil sa ako sa otec zohýna k dieťaťu, aby mohlo kráčať.

Porov. Svätý Otec František, ranná homília, 16.10.2014

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

  •  

  •  

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line

misie

vyveska

breviar