Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

 

SEPTEMBER 2017

17 SEPT 01/2 Mária Celesta – Mária Celesta – Ježišova a naša priateľka  publikované

17 SEPT 02/2 Božia láska v živote bl. Márie Celesty   publikované

OKTÓBER 2017

17 OKT 01/1 Panna Mária v živote bl. Márie Celesty  publikované

NOVEMBER  2017

17 NOV 01/2Božie milosrdenstvo v živote bl. Márie Celesty – Studne milosrdenstva  publikované

17 NOV 02/2 Stávať sa nástrojom milosrdenstva  publikované

DECEMBER 2017

Náš Boh sa nám túži darovať – Ako nás bl. Matka Mária Celesta učí prijať Ježiša 

JANUÁR 2018

Božie slovo – Prameň života

Ukážeš mi cestu života – Lectio divina

 FEBRUÁR 2018

Počúvať Ježiša – formácia srdca 

MAREC 2018

 Krst – studňa milosrdenstva

Začlenenie do Kristovho tela vo sviatosti krstu a obnova krstných sľubov

APRÍL  2018 

Duch Svätý v živote bl. Márie Celesty

MÁJ 2018

Eucharistia – zdroj a vrchol celého kresťanského života

Eucharistia – ovocie prijímania

JÚN 2018

Ježišovo Srdce – brána lásky 

SEPTEMBER 2018

Liturgia v živote bl. Márie Celesty

Liturgia hodín

NOVEMBER 2018 

Sviatosť zmierenia v živote bl. Márie Celesty

Spytovanie svedomia a príprava na spoveď

eva

Sestra Eva

Keď mi povieš: "Ty, Pane, sa postaraj," všetko bude dostatočne zariadené.

(Ježiš bl. Márii Celeste)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 78 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI