Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Počúvaj:

„Duša moja, bež ku svojej nádhernej Matke a ona ťa naučí, kde máš hľadať Ježiša. Uč sa hľadať Boha s vrúcnou túžbou a opravdivou dôverou. Choď do chrámu, k svätému oltáru a tam ho nájdeš zatvoreného vo svätostánku, kde sa ukryl z lásky k tebe. Tam na teba čaká a chce sa ti dať nájsť.“

 

Ježiš sa Ti prihovára:                                                  

Všimni si, že sa skrývam preto, lebo chcem, aby ste po mne túžili a hľadali ma. Prečo sa teda čuduješ, keď sa ti skryjem, ak som to urobil aj svojej najčistejšej Matke?! Uč sa od nej, čo máš robiť, keď sa ti skryjem, keď nevnímaš moju prítomnosť a keď neprežívaš city nábožnosti, ktoré ti prv prinášali veľa duchovnej útechy. Moja zdanlivá neprítomnosť má vzbudiť v Tvojom srdci vrúcnu túžbu po mne a roznietiť v tebe lásku a dobrotu.

Napodobňuj moju Matku, ktorá si neodpočinula, kým ma nenašla. Nauč sa ma hľadať a vrúcne po mne  túžiť, pretože iba vo mne nájdeš svoj poklad.

 

Počúvaj:

„Moje biedne srdce, stratilo si veľa času egoistickým premýšľaním o sebe! Celé dni, ba mesiace sa venuješ nezmyselným výmyslom a zaoberáš sa myšlienkami a preludmi, ktoré ti vnuká diabol, aby zaslepil tvoju myseľ. Takto sa stále točíš okolo seba a nehľadáš Ježiša s láskou a vrúcnou túžbou. A toto všetko spôsobuje, že tvoje srdce je chladné, chudobné a zatemnené. Rozhodni sa konečne zanechať to, čo ťa brzdí, čo ti nedovoľuje napredovať na ceste dokonalosti. Začni hľadať svojho Ženícha, svojho Boha a Pána, ktorý jediný ťa môže potešiť. Počúvaj Boha, ktorý sa skrýva v tvojom srdci, a nebude ti chýbať jeho láskavá prítomnosť.“

 

Ježiš Ťa povzbudzuje:                                                                                                                                                  

Ak ma chceš nájsť, hľadaj ma v chráme svojho srdca a utíš svoje zmysly a celé svoje vnútro. Tam ma vždy nájdeš: Tam ťa obšťastním svojou prítomnosťou, osvietim ťa a ukážem ti cestu do neba. Zostaň so mnou...  Často ma hľadáš iba v ľuďoch, a preto ma nenachádzaš. Vstúp radšej do svojho vnútra, do svojho vnútorného chrámu a tam ma nájdeš, skrytého a iného než všetko stvorené.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiIBW7vx59Q

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 623 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI