Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

Započúvaj sa do meditácie bl. Márie Celesty a rozjímaj o tom, že:

 „Mária, naša Pani, zostala v dome svojej príbuznej Alžbety tri mesiace. Bola naplnená láskou k blížnemu, pretože bola plná lásky k Bohu. A táto láska sa prejavila v láske k ľuďom. Preto Mária potešila Alžbetu a odovzdala jej múdrosť svojho nebeského poznania, že dieťa, ktoré Alžbeta nosí v lone, bude predchodcom Božieho Syna, že sa bude volať Ján a že bude hlasom Ducha Svätého, ktorý zvestuje svetu Božieho Baránka.“

 

„Rozhovory o tajomstvách viery medzi týmito dvoma šťastnými ženami boli dokonalé a plné svetla, a preto zo Zachariášovho domu vyžaroval oheň lásky a čnosti. Pozri, ako veľmi duši prospieva Ježišova a Máriina prítomnosť. Snaž sa zotrvávať v rozhovore s nimi, lebo ti to prinesie veľký osoh, ak chceš bežať, ba priam letieť po ceste dokonalosti. Pros najsvätejšiu Pannu, aby ťa prijala za svoju učeníčku a aby ťa materinsky viedla po ceste duchovného života.“

 

Nechaj sa povzbudiť a inšpirovať:

„ Mária touto službou lásky požehnala Zachariášov dom a potom sa vrátila do nazaretského domčeka, kde žila v tichu, skrytá vo svojej pokore. Dostala od Boha mnoho darov a plnosť milostí, ale všetky ich ukryla v Bohu. Žila ukrytá pred stvoreniami. Ba nielen ona, ale aj jej božský Syn sa takisto radoval zo svojho ukrytia v lone najčistejšej Márie, kde sa z lásky uzavrel po dobu deviatich mesiacov.“

 

Na záver sa spolu s našou zakladateľkou bl. Máriou Celestou modli:

„Matka neopísateľnej lásky, ďakujem Najsvätejšej Trojici za to, že ťa vyvýšila a že nám dala Matku, ku ktorej sa môžem utiekať vo svojich potrebách s dôverou, že dostanem to, o čo prosím Boha. Ty si prístav spásy a moje bezpečné útočište v pokušeniach a trápení tohto biedneho života. Do teba vkladám svoju nádej.“

 

 

Nech Tvoj duch jasá a Tvoja duša velebí Pána za tajomstvo vtelenia Božieho Syna:

https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 538 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI