Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvaj sa do slov, ktoré Ježiš adresoval blahoslavenej Márii Celeste a chce sa prihovoriť  aj Tebe:

„Pristúp so živou vierou, odvahou a s dôverou a prijmi eucharistický chlieb. Sýť sa mojim telom, telom nepoškvrneného Božieho Baránka. Prijímaš ma a objímaš ma vo svojom srdci. Spájaš sa so mnou v dokonalom spojení lásky, posilňuješ sa mojim najsvätejším telom, premieňaš sa, takže už nie si biedna a hriešna, LEBO máš v sebe môj život.  Ja sám som tvojím životom.“

 

Po chvíľke ticha sa Ťa pýta:

„Ako to, že tvoje srdce nehorí z lásky? Prečo zostávaš vlažná a ľahkovážna? Prečo sa netešíš?“

Prijmi Ježišovu ponuku:

„Ak si slepá, ja budem tvojím svetlom. Ak si chudobná, príď ku mne, ja ťa obohatím. Ak si chladná, ja ťa rozohrejem a zapálim v tebe oheň mojej lásky. Ak si hriešna, príď ku mne, môžem ťa obmyť svojou presvätou krvou. Ak si slabá a bez čností, poď ku mne so smelou túžbou , ja ťa môžem zdokonaliť, obdariť milosťou a urobiť z teba nové stvorenie.“

Ak chceš, môžeš sa pridať k vyznaniu blahoslavenej Márie Celesty:

„Spájam sa s tvojím božským srdcom, lebo ťa chcem milovať po všetky chvíle svojho života dokonalou láskou. Chcem sa ťa zmocniť a nebudem spokojná, kým ťa nenájdem, neobjímem a kým sa s tebou nezjednotím v láske a nepremením sa v teba.“

Spolu s bl. Máriou Celestou vyznaj s odhodlaním:

„Ježišu, odteraz chcem nadovšetko milovať iba teba, nechcem myslieť na nič iné okrem teba, lebo ty si srdce môjho srdca a život môjho života. Koľko času som premrhala tým, že som ťa nemilovala!

Ježišu, ty si pokoj môjho srdca a moja láska, rozlám okovy mojej sebalásky a mojich nerestí! Prežiar moje temnoty! Pomôž mi, aby som netúžila po ničom, iba po tebe, a aby sa moje srdce očistilo z každej poškvrny. Ježišu, zraň moju dušu šípom svojej božskej lásky a urob zo mňa nové stvorenie, ktoré žije v tebe.

Ty si život môjho srdca!“

Ježišu, daj mi napiť a uhas môj smäd po láske, aby som sa aj ja stala nástrojom lásky utišujúci smäd, aký stravuje tvoje božské srdce, ktoré horí láskou ku každej duši, lebo má v nej zaľúbenie a chce v nej prebývať. Amen.

 

Modlíme sa aj za Teba, (ktorá práve teraz čítaš tieto riadky), aby sa Ježiš stal životom Tvojho srdca, aby upriamil Tvoj zrak iba na seba a ukázal ti ten nádherný plán, ktorý má pre Teba pripravený.

 

PS: Ak chceš, môžeš si vypočuť pieseň. „Zaplav ma láskou“ od skupiny F6:  https://www.youtube.com/watch?v=LdHvh8-MO40

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 539 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI