logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.”

(Mt 5,8)          

Môjho Otca poznajú tí, ktorí sú čistého srdca, pretože s láskou uprene hľadia na večné Slnko spravodlivosti, bez mihnutia oka, silou lásky, ako ušľachtilé orly, zamilované do svojho počiatku a večného konca.

Sú to duše, ktoré sa štítia nielen špiny a hanebnosti hriechu, ale dokonca aj každého jeho tieňa, nenavykli si zabárať nohy do jeho bahna, a ani sa nedajú ovládnuť márnosti tohto sveta.

Oni sú deťmi svetla, ktoré nežijú vo tmách, pretože sa uprene s čistým pohľadom pozerajú do žiarivého zrkadla Božích dokonalostí svojho Boha.

Preto si – ako dcéry svetla a biele holubice nezašpiňte nehanebnosťami myseľ ani náklonnosti srdca a tela, ale chráňte sa každého druhu nečistoty a všetkého, čo vás môže viesť k prekážke v dosiahnutí božského zjednotenia a vášho večného šťastia.

Preto obozretne strážte vaše zmysly: oči, aby na nič nehľadeli s vášňou; uši, aby nepočúvali a nespievali bezbožné piesne a slová, ale aby so záľubou počúvali moje slová a zachovávali ich v srdci; váš čuch nech nemá záľubu vo vôňach a váš jazyk nech nehovorí o zmyselnosti; váš dotyk nech bude čistý a vaše srdce nevinné, aby zrodilo tú ľaliu, ktorou je múdrosť a večné Slovo Otca, svetlo nie stvorené, nekonečné a večné.

Ja som tým, komu sa máte v tom všetkom pripodobniť. Dal som vám zreteľný príklad svojím životom.

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o čistote:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť čistoty tela, duše i ducha podľa Tvojho zámeru!

Nech sa v teple Tvojho Svätého Ducha zrodí v naších srdciach tá Ľalia, ktorou je Tvoj Syn, náš Vykupiteľ, milovník čistoty a Kráľ Panien.

Nech sa krv Tvojho milovaného Syna stane novým krstným rúchom, ktoré z Tvojej dobroty smieme prijímať vždy, keď prijímame Tvojho Syna v Najsvätejšej Sviatosti.

A pre Tvoje veľké milosrdenstvo Ťa prosíme- daruj nám láskavý, jednoduchý, milosrdný pohľad na naších blížnych, aby sme sa spolu s nimi radovali z dobra a smeli očisťovať všetko, čo je nečisté.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234