logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Nezostúpil som z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal (...)

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.”

(Jn 6,38; 15,14)

Dcérky môjho srdca, aby som vám pomohol zdokonaliť sa v tejto znamenitej čnosti, zostúpil som z neba na zem, prijal som prirodzenosť sluhu, podriadil som sa mojim stvoreniam, s láskou som prijal každé utrpenie a potupnú smrť na kríži. Takto som chcel mojou dokonalou poslušnosťou vrchovato zadosťučiniť môjmu nebeskému Otcovi za krivdu, ktorú mu svojou neposlušnosťou urobil človek.

Mojou poslušnosťou som dal všetkým stvoreniam vzor a príklad, ako si majú vážiť nariadenia a príkazy ich Stvoriteľa a ako sa majú vo všetkom zriekať vlastnej vôle, aby plnili Božiu vôľu. Urobil som to predovšetkým kvôli vám a kvôli tým, ktorí chcú ísť za mnou a zblízka ma nasledovať.

Musíte preto ochotne plniť Božie a cirkevné prikázania, sľuby a záväzky vášho stavu a zachovávať evanjeliove raday, ktoré sú v týchto regulách. Ony vyšli z môjho Božského srdca –všetky sú vôľou a nariadením môjho nebeského Otca. Musíte ich dôsledne, do bodky, zachovávať – ochotne, s radosťou a prostotou ducha.

Ochotne poslúchajte vašich predstavených. Nakoľko môžete a ste schopné, plňte nielen to, čo vám tí, ktorí na zemi zastupujú moju osobu, nariadia, ale aj to, čo vám iba naznačia. Takisto s pohotovosťou reagujte na zvončeky, ktoré vás volajú na modlitbu.

Všetko to čiňte, aby ste sa stali milovanými deťmi vášho nebeského Otca a aby vás miloval tak, ako miluje mňa.

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o poslušnosti:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť poslušnosti podľa Tvojho zámeru!

Nech sa našou poslušnosťou stane poslušnosť Tvojho milovaného Syn, ktorý prišiel na svet, aby plnil Tvoju vôľu, Otče, s ktorou sa úplne zjednotil až po najvyšší dar života. Nech naša poslušnosť aj naďalej sprítomňuje a predlžuje Jeho poslušnosť, uskutočnenú pre spásu sveta.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234