logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.”

(Lk 14,33)

Ak ma túžite milovať a nasledovať, treba, aby ste pozorne preskúmali, ako som hodnotil časné majetky, pocty a bohatstvá tejto zeme. Od chvíle môjho narodenia až po skon na kríži, od detstva až do posledného výdychu v mojom živote som žil v najdokonalejšej chudobe.

Narodil som sa v stajni, položený v jasliach pre zvieratá, utekal som do cudziny znášajúc najbolestnejšiu chudobu sveta. Potom, keď som podrástol, som si zvyčajne vlastnoručnou prácou v Jozefovej dielni obstarával skromný pokrm. V dospelosti som hlásal na zemi Božie slovo: v nepohodlí, s ťažkosťami, v pote tváre. Žil som s apoštolmi z toho, čo mi dali ľútostiví ľudia. Odpočinkom pre moje telo bola najčastejšie zem pod holým nebom, bol som ako úbohý žobrák ponechaný napospas vrtochom počasia a nakoniec bez akejkoľvek potechy zomrel som obnažený na dreve kríža. Hľa, ako som pohŕdol majetkami tohto sveta, ktoré ľudia tak milujú!

Bolo by dobré, aby ste ich aj vy - moji nasledovníci - hodnotili rovnako. Už ste opustili pre mňa svet a všetky jeho dobrá. Teraz už po nich netúžte ani ich nemilujte, nebažte po nich a neceňte ich vysoko, ale tešte sa z úplného zrieknutia sa každej záľuby a príjemnosti, tak duchovnej ako aj telesnej. Zrieknite sa výhod každého typu.

Buďte spokojné, keď vám bude chýbať akákoľvek nevyhnutná vec, aby ste mohli obsiahnuť moje večné bohatstvá, prisľúbené chudobným v duchu, ktorí sa pre mňa dokážu zrieknuť vlastnej vôle a príjemnosti.

 

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o chudobe:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, pomôž nám byť naozaj i v duchu chudobnými podľa Tvojho zámeru! Naplň nás duchom chudobných Jahveho, podľa vzoru Márie a prvých kresťanských spoločenstiev. Pomôž nám radikálne sa odpútať od všetkého, na čom lipnú naše srdcia, aby si Ty, Pane, bol naším jediným a najdrahším Pokladom a aby sme mohli žiť spoločne duchom blahoslavenstiev a vydávať svedectvo o Tvojej láskavej Otcovskej starostlivosti voči Tvojím deťom v dnešnom svete.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234