logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Vyvábim ju, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu.”

(Oz 2,16)

Srdce človeka je trónom Boha: tajomnou komnatou, kde nebeský Otec skladá svoje božské poklady. A aby ich neukradli zlodeji, vyžaduje, aby v ňom boli nielen dvere, ale aby boli dobre zatvorené. Vo Veľpiesni moja múdrosť hovorí duši, neveste, aby otvorila dvere srdca, pretože on tam chce vojsť. Moja verná nevesta mala teda dvere svojich zmyslov dobre zamknuté, aby dnu nevošiel žiaden zlodej. Nikto iný tam nemôže vojsť iba jej zákonitý ženích, ktorý najprv dáva duši, svojej neveste, počuť svoj hlas, aby mohla potom slobodne otvoriť. Také sú duše, ktoré sú mi verné: majú zatvorené dvere svojich zmyslov pred všetkým, čo je stvorené.

Zachovávajte neustálu sústredenosť a mlčanie mysle i srdca, aby ste mohli zakúsiť môj pravý pokoj. Tak ako som ja o to dbal a činil počas tridsiatich rokov môjho života pred mojím verejným účinkovaním. Neotvoril som moje ústa, iba ak na oslavu môjho Otca a pre spásu duší. Takto som vám ukázal hodnotu a dôležitosť sústredenosti, života v skrytosti a mlčania - to, že sú užitočné a nevyhnutné pre dušu, tak pre nadobudnutie čností ako aj na zachovanie si mojich darov a milostí a taktiež, aby ste počuli príhovory mojej božskej múdrosti, ktorá poučuje duše tých, ktorí ma milujú, v skrytosti a samote ich srdca.

Preto sa snažte dodržiavať samotu a mlčanie predpísané v týchto regulách, na všetkých určených miestach a v každom určenom čase, milujúc prebývanie v cele vlastného srdca. Aby som vás tam mohol zastať osamote a aby ste mohli mať podiel na mojich božských slastiach.

***

Je nevyhnutné pre človeka modliť sa v každom čase, neprestajne, aby sa oslobodil od hriechov, ako aj preto, aby porazil svojich nepriateľov; a nakoniec preto, aby dosiahol svoje šťastie, ktorým je zjednotenie duše s mojou božskou prirodzenosťou.

Keď som hovoril o tomto zjednotení vo svätom Evanjeliu, povedal som, že s Otcom a Duchom Svätým prídeme a urobíme si príbytok v srdci, ktoré je čisté, ktoré dôveruje a žije jedine mňa milujúc a jedine na mňa hľadiac, ktoré sa ponára v nekonečnej rieke mojich večných slastí a v mojej božskej dobrote.

Ak ma túžite napodobniť, pamätajte, že celý môj život bol modlitbou. Neustálou činnosťou mojej ľudskej prirodzenosti bolo milovanie Otca tou láskou, akou ma on miloval. Často som vyhľadával odľahlé miesta a trávil som noci v modlitbe na osamelých vrchoch, aby som vyprosil Božie milosrdenstvo dušiam, ktoré som vykúpil. Praktizovaním modlitby som sa zvlášť pripravoval v Olivovej záhrade pred mojím umučením a na kríži som oddal ducha v tej najdokonalejšej modlitbe, aká existuje – odovzdal som môjho ducha do rúk môjho nebeského Otca. Toto je najdokonalejší spôsob modlitby, akým sa duša môže modliť, aby mi bola milou.

Modlite sa v každom čase, ak chcete mať čisté srdce. Milujte preto samotu, modlite sa pri všetkom, čo robíte, s pokorou a jednoduchosťou. Tak dosiahnete zjednotenie s vaším Bohom, ono je vrcholom vášho šťastia.

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o sústredenosti, mlčaní a modlitbe.

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť života s Kristom ukrytého v Tebe, podľa Tvojho zámeru! Nech je každé naše mlčanie a vnútorná sústredenosť priestorom, v ktorom môže zaznievať Tvoje slovo a v ktorom si Ty skutočne prítomný v dnešnom svete skrze nás! Otče, Ty si nás povolal sprítomňovať neustálu modlitbu Tvojho milovaného Syna- na Jeho príhovor zošli do nášho stredu svojho Ducha, aby sa v nás modlil ako sa páči Tebe. Aby sme, zjednotené s Jeho cítením, žili tajomstvo Jeho života na Tvoju slávu a na hojné vykúpenie duší! Nech sa On sám v každom čase modlí v nás a vyprosuje spásu a vykúpenie dušiam, za ktoré dal svoj život.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

zuzka

Sestra Zuzka

“Príď ku mne vo všetkých svojich potrebách a ukry sa v mojich ranách, kde nájdeš bezpečné potešenie.”

(Ježiš bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234