logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.”

(Mt 11,29)

Pokora a miernosť srdca je ako základ kresťanskej dokonalosti koreňom všetkých iných čností. Ona bola súčasťou mojich dokonalostí, od vekov ukrytá v srdci nebeského Otca. Chcel som túto Božiu dokonalosť odovzdať človekovi. Zostúpil som z neba, aby som ju daroval mojim rozumným stvoreniam, aby som ju odovzdal človekovi a dal mu pravú cestu jeho večnej spásy. Preto som povedal: “Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.” Túto čnosť som učil viac príkladom než slovami.

Srdcom Boha je jeho Slovo, večná múdrosť. Jeho poslal na svet, aby sa zjednotil s ľudskou prirodzenosťou. Pokora, ktorá bola Božou dokonalosťou, vyšla od Otca. Celé to dielo je pre vás nepochopiteľné a obdivuhodné a nazýva sa Bohočlovek. Preto Cirkev spieva s veľkým úžasom: “Ty si neváhal vstúpiť do života Panny”. To bola pokora Božej dokonalosti – človek ju nedokázal napodobniť.

Toto Božské Srdce Otca, milujúceho Boha, zjednotené s ľudskou prirodzenosťou, zjavilo sa v mojom človečenstve ako pokorný a tichý baránok. Boh Otec ma poslal medzi vlkov – hriešnikov, aby ste ma napodobňovali v tejto výnimočnej čnosti a Božej dokonalosti. Z lásky k vám som ochotne pretrpel pohŕdanie, ohováranie, rúhania, závisť, výsmech, opľutie, bičovanie a potupnú smrť na kríži ako zločinec: bez toho, aby som otvoril ústa, aby som nariekal alebo sa bránil. Nespravodlivým ľuďom som ponechal moc nado mnou, aby urobili, čo im bolo po vôli.

Ja som bol Baránkom, ktorého videl svätý Ján, ako sedí na tróne uprostred veľkého množstva bytostí a ktorému Otec udelil všetku česť a slávu, ako srdcu, ktoré vyšlo z jeho otcovského lona a v ktorom má svoje bezhraničné zaľúbenie. Bol som naozaj pokorný a mierny srdcom, lebo uznajúc sa – ako človek – za nič v porovnaní s božskou prirodzenosťou a za zasluhujúceho si utrpenie každého druhu tým, že som zobral na seba všetky ľudské hriechy, bol som považovaný za hriešnika povinného zadosťučiniť Božej spravodlivosti za trest, ktorý si zaslúžil človek – hriešnik. Na kríži Otec videl vo mne človeka – dĺžnika. Takto som vám vyprosil pravé poznanie seba samých.

A to, čo som vám ja učinil z lásky, a nie preto, že som musel, vy budete činiť, lebo si to vyžaduje spravodlivosť. Poznáte v pravde to, aké ste vzhľadom na dedičný hriech a na vaše aktuálne spáchané hriechy.

Nech je vaše srdce zjednotené s mojím Božským srdcom, aby ste skutočne boli pokorné a mierne srdcom, aby ste milovali opovrhnutie a ohováranie, bez hnevu a sťažovania sa, aby ste si vážili potupu viac než poctu, poníženie a námietky ľudí viac než pochvaly a aby ste mali med na ústach a môj pokoj v srdci. Aby tak každý spoznal, že ste moje ovečky.

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o pokore a miernosti srdca:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť zjednotenia s Kristom, Tvojím milovaným Synom a premenenia na nové stvorenia, podľa Tvojho zámeru! V našej každodennosti utváraj v nás nové srdcia, podľa Srdca Syna, ktorý nám dennodenne slúži ako Služobník Tvojej lásky, milosrdenstva a odpustenia. Pomôž nám žiť duchom Jeho pokory a miernosti v našom spoločenstve- pomáhaj nám byť voči sebe navzájom láskavými a miernymi; pomáhaj nám zachovať si pokoj ducha v pokoreniach a protivenstvách a trpezlivosť v skúškach; láskavo nás podnecuj k vytváraniu atmosféry pokoja Tvojho milovaného Syna a k vzájomnej službe podľa Jeho príkladu. Udeľ nám milosť hľadieť na Neho a učiť sa od Neho v Jeho obdivuhodnom pokorení a takto mať živú účasť na Jeho prinášaní hojného života tomuto svetu.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234