logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Kto svoj život nenávidí na tomto svete,zachráni si ho pre večný život.”

(Jn 12,25)

Umŕtvovanie zmyslovej sféry človeka mu prináša iba dobro a je životodárne pre jeho dušu, pretože hriechom ponížil jej dôstojnosť, lebo ju podriadil žiadostivosti svojich telesných túžob.Prišiel som na svet, aby som vás naučil telesné túžby podriaďovať rozumu a spravodlivosti tak, aby slúžili mojej ľudskej prirodzenosti.

Bral som na seba všetky surové a najtvrdšie umŕtvovania, aké by žiaden iný človek na svete nebol schopný zniesť. Sú viditeľné v mojom živote: trpel som chudobu, hlad, smäd, nespal som po nociach, bol som unavený, vždy na cestách, prežil som zradu, potupu, opustenie, protirečenie, opľutie, zauškovanie, bičovanie, falošné svedectvá, tŕnie, klince, žlč a ocot, kríž, opustenosť, na cti utŕhanie, rúhanie sa a nakoniec som na ukrutnej šibenici oddal môjho ducha, bez žiadnej útechy a úľavy. Od chvíle môjho narodenia až po skonanie na kríži, žil som umierajúc telesnému životu hriešneho človeka a v mojej ľudskej prirodzenosti som činil pokánie za neho.

Preto teraz žijete v mojom tele, obetovanom a umučenom za vás, zjednotené s ním ako moje údy, ako ratolesti na viniči.

Aby ste boli so mnou zjednotené, snažte sa umŕtvovať všetky vaše zmysly, náchylnosti, zlé návyky a nezriadené sklony a zriekať sa všetkých chúťok, príjemností a náklonností. Milujte bdenie, pôsty, striedmosť a umŕtvovanie tela a nehľadajte uspokojenie v pokrme, spánku, oblečení ani v ničom inom, čo by mohlo byť pokrmom pre vaše chúťky.

Aby sa duch voľný od týchto prekážok vzniesol do výšky, do svojej duchovnej sféry a zjednotil sa s mojou božskou prirodzenosťou.

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o umŕtvovaní seba a svojich žiadostí:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť pravdivého obrátenia a pokánia podľa Tvojho zámeru! Nech si v našich srdciach urobí svoj trvalý príbytok náš Ježiš Pútnik, ktorý nám celým svojím životom dal príklad, ako má vyzerať život pokánia. Pomôž nám s láskou a dôverou nasledovať Jeho život a odvážne odhodiť všetko, čo by nám mohlo prekážať otvoriť sa na pôsobenie Ducha. Pomôž nám plniť si naše každodenné povinnosti, zachovať si pokoj v akýchkoľvek skúškach a pokorne prijímať seba navzájom; aby celý svet spoznal, že si nás Ty povolal a že nás miluješ takou láskou, akou miluješ svojho milovaného Syna.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234