logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.”

(Lk 9,23)

Každá duša vo chvíli, v ktorej sa zrieka vlastnej vôle, zjednocuje sa s mojou božskou vôľou a stáva sa nevestou kríža. Tak ako som ja neplnil vlastnú, ale Božiu vôľu a zasnúbil som si na Kalvárii kríž a v ňom všetky moje vyvolené duše, tak ony objímajúc môj kríž a zriekajúc sa vlastnej vôle vinú sa k Božej vôli a zjednocujú sa s mojím božským zaľúbením.

Ach, s akou láskou som objímal kríž, ako som ho miloval, ako som po ňom túžil, ako sa mi páčil z lásky k vám! Tí, ktorí ma milujú, sa taktiež vinú ku krížu a odpočívajú v ňom ako nevesta na svojom svadobnom lôžku. Milujú námahu, súženie, zármutok, opovrhnutie stvorením, vnútornú opustenosť, bolesti a choroby viac než zdravie či duchovné útechy a samotnú smrť milujú viac než život. Na dôvažok milujú kríž, tak ako som ho ja miloval a skrze neho dosiahnu dokonalé zjednotenie duše s Bohom. Tu – na kríži – duša začína prijímať Božiu vôľu za svoju, lebo je mŕtva vo svojom vlastnom chcení. Ochutnáva pravdivé a jadrné Božie slasti. Vládne tu pravý pokoj. Pochopí to tá duša, ktorá to už okúsila. A napokon ničomu sa netešia iba vidiac sa na kríži – a to v nich prináša ovocie kríža, ktoré je podobné môjmu.

Ak ma teda chcete naozaj napodobniť v najdokonalejšej láske, ktorou som miloval môjho Otca, zo srdca milujte utrpenie, všetky kríže a trápenia, ktoré sa mu zapáči na vás zoslať, nie iba pre vašu večnú korunu, ale taktiež, aby sa všetky stali živými podobizňami mojej ľudskej prirodzenosti.

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o sebazápore a láske ku krížu:

V mene nášho Pána Ježiša a na jej mocný príhovor Ťa pokorne prosíme, pomôž nám milovať Tvoju svätú vôľu v každom okamihu nášho života a s dôverou v Tvoju dobrotu objať kríž Tvojho milovaného Syna podľa Tvojho zámeru! Daj nech je naša láska ku krížu láskou a nasledovaním Jeho samého, ktorý oslobodil svet, keď prijal bolestnú smrť, premenil ju na vykupiteľskú smrť a prešiel zo smrti do života. Pomôž nám prežívať v spojení s Ním všetky naše životné skúšky, protivenstvá, obmedzenia, suchopárnosť, ťažkosti spoločného života, ako aj smútok a bolesť celého ľudstva. Prijmi nás, Otče, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a táto naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v Tvojich očiach a prináša denne hojné vykúpenie dušiam.

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234