logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

“Dal som vám týchto deväť regúl, ktoré sa týkajú deviatich hlavných čností môjho života. Nech sú deviatimi pečaťami mojej božskej lásky: prvá na vašom srdci, ďalších päť nech je odtlačených vo vašich piatich telesných zmysloch a tri v troch schopnostiach duše. Aby ste tak mohli nadobudnúť ovocie zásluh môjho života a aby vo všetkom žiarilo a bolo očividné to, že Ja, zahŕňajúc vás mojím večným požehnaním, žijem vo vás...”

“Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.”

(Jn 15,12-13)

Zostúpil som z neba, aby som sa vám podaroval celý, aby som dal môj život nielen za mojich priateľov ale aj nepriateľov, aby som oslávil môjho Otca a aby som vás spasil.

Takto som múdrosťou môjho rozumu ľudskému umu rozjasnil a zjavil večné pravdy, zahalené tmou hriechu. Dal som ľuďom moju pamäť, aby pamätali na moje odveké činy milosrdenstva, ktoré som vykonal pre moje rozumné stvorenia. Dal som moju vôľu, lebo som vás miloval takou istou láskou, akou milujem môjho nebeského Otca a položil som môj vlastný život za vašu večnú spásu.

Toto je moje nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Podarujte preto vášmu blížnemu celú vašu dušu:

-          podarujte mu váš rozum, tým, že ho podnesiete do úrovne môjho milosrdenstva - v prospech blížneho tak, že ho nebudete nikdy posudzovať za akékoľvek zlo.

-          Dajte mu vašu pamäť tým, že mu odpustíte z celého srdca a nebudete pamätať na obdržané urážky a že sa mu odmeníte za duchovné ako aj dočasné dobrodenia.

-          Dáte mu vašu vôľu tým, že ho budete vrúcne milovať, že sa budete k nemu zachovávať tak, ako by ste chceli, aby sa iní správali k vám a že mu všemožne budete priať len to najlepšie.

Z lásky ku mne dáte mu vaše srdce s jeho citmi, budete s ním spolucítiť v jeho zármutkoch, chorobách, v duchovných a telesných súženiach.

Nech sa vaše telo a vaše zmysly starajú o jeho dobro: vaše oči nech vidia jeho potreby, nech nikdy nepozorujú jeho nedostatky ani to, čo robí a nech ho v ničom nepodozrievajú; vaše uši nech počúvajú jeho trápenia; vaše ústa nech ho povzbudzujú v jeho zármutkoch a poučujú o večných pravdách v jeho nevedomosti, nech mu pomáhajú a zastávajú sa ho.

V podstate ide o to, aby ste – ak si to láska bude vyžadovať - vaše telo a váš život ochotne obetovali pre jeho večné spásu. Tak ako som konal ja, tak čiňte aj vy.

 

Modlitba:

Večný Otče, Ty si nám skrze blahoslavenú Matku Máriu Celestu zjavil svoj odveký Plán a daroval si nám Regulu o Jednote a vzájomnej láske:

v mene nášho Pána Ježiša a na jej príhovor Ťa pokorne prosíme, daruj nám milosť vzájomnej lásky a jednoty sŕdc podľa Tvojho zámeru!

Vrúcne Ti, Otče, ďakujeme, že si nás povolal k láske, ktorá je pre nás účasťou na tej nekonečnej láske, ktorá od večnosti spája Teba, Syna a Ducha Svätého. Ďakujeme Ti, že keď milujeme, môžeme mať účasť na láske Tvojho milovaného Syna k Tebe, Otče, ako aj k ľuďom; láske, ktorá Ho poháňala, aby dal svoj život za všetkých. Ďakujeme Ti, Otče náš, za dar lásky, ktorou môžeme milovať Teba, a za dar jednoty, ktorá nás z Tvjojej vôle spája so sebou navzájom, s našími najbližšími, ako aj s celým ľudstvom, ktoré Tvoj Syn oslobodil.

V Jeho mene a podporované príhovorom našej nebeskej Matky Márie, ako aj blahoslavenej Matky Celesty, Ťa, Otče náš, prosíme, uč nás milovať sa navzájom tak, ako miluje Tvoj Syn a náš Vykupiteľ Ježiš. Pomáhaj nám žiť v duchu modlitby a služby, pripomínajúcej Večeradlo. Aby celý svet uveril, že nás Ty miluješ a zjednocuješ v láske a aby si mohol prebývať v našom spoločenstve so zaľúbením.  

Tiež Ťa, Otče, prosíme, láskavo vyslyš všetky prosby, ktoré Ti zverujeme počas tejto novény na príhovor blahoslavenej Matky Márie Celesty, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234