logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

“Najsladší Ježiš môjho srdca, jediným lúčom božského svetla si osvietil môj rozum a dal si sa mi spoznať. Tvoja božská láska, ktorou si ma miloval, zrodila v mojom srdci lásku k tebe Neustále si ma poučoval o čistej láske. Svojím duchovným sluchom som Ťa bez prestania počúvala a moje srdce sa vo dne i v noci rozplývalo kvôli Tebe, Ježišu. Často som k Tebe vznášala milostné vzdychy a nevedela som, ako mám nasýtiť svoje túžby a oheň vôle.

Bože môjho srdca- a po čom túžiš Ty?”

“Vrúcne som zatúžil dať svetu môjho Ducha a obdariť ním moje rozumné stvorenia, aby som žil s nimi a v nich až do konca sveta.S nesmiernou láskou som im daroval môjho jednorodeného Syna a skrze neho som ich naplnil mojím božským Duchom Tešiteľom, aby som ich zbožštil v živote, spravodlivosti a pravde, a aby som ich všetkých mohol objať v mojom zaľúbení, v ňom - Slove - Synovi lásky.On bude vodcom vašich duší, on vám vyprosí a vdýchne do vás Ducha Tešiteľa, ktorý vás osvieti a naplní svojimi darmi a čnosťami.”

***

Otče, milovaný v Pánovi!

Istého rána po svätom prijímaní, keď moa duša- ako zvyčajne- zotrvávala v milostnom odpočinku v mojom Ježišovi, naplnilo ma svetlo a uvidela som Mamu Máriu, ktorá vybrala z Ježišovho boku habit, a na moju veľkú radosť ma doň zaodela. Prítomní boli všetci Apoštoli, svätá Katarína Sienská a veľké množstvo Anjelov. Svätý Pavol zobral plášť a zakryl ma ním a svätá Katarína, ktorú osobitne milujem, ma obliekala do zvyšných častí rehoľného rúcha. Bol to svätý Pavol, ktorý ma mal zakryť plášťom, symbolizujúcim Ježišove pokorenia, pretože on sám bol- skrze lásku- veľmi premenený v Krista, podobne ako svätica zo Sieny. Keď ma zaodievali do habitu, odievali doň aj všetky duše, povolané do tohto Inštitútu.

Môj Ženích Ježiš vykonal úkon obetovania všetkých duší tejto Rehole svojej milovanej Matke, odovzdal ich jej ako svoje milované dcéry, a Ona ich prijala s nesmiernou láskou. Bolo mi dané tiež pochopiť, že vďaka Márii bolo urýchlené schválenie nového Inštitútu, navzdory moci pekelného nepriateľa.

Po tejto obliečke som veľa ráz videla Ježiša v chóre, medzi nami, tak ako vtedy, keď bol ešte Pútnikom na tejto zei a prebýval medzi svojimi. Robilo mi to obrovskú radosť a napĺňalo ma nesmiernou nehou. Najčastejšie sa to stávalo počas modlitby breviára.” (Z listu sv. Alfonzovi)

Nedá sa dostatočne vyjadriť láskavosť Božieho milosrdenstva, ktoré pobáda srdce človeka k milovaniu Boha. Túžby mojej duše čoraz viac vzrastali a cítila som sa zaviazaná svojmu Bohu, ale nevedela som, ako Mu mám ďakovať. Cítila som sa zahanbená a túžila som sa spaľovať z lásky k Nemu. Moje modlitby sa stali úpenlivým a neúnavným volaním o dar Božej lásky, lebo som stále videla svoje chyby a svoju nedostatočnú odpoveď na Jeho lásku. Vtedy som tiež prosila moju milovanú Matku Máriu, aby mi dala svetlo. Prosila som ju, aby mi vyprosila pravú lásku k Bohu...

***

Blažená Panna, Kráľovná a Matka ľudí, prijmi ma do svoje školy, aby som sa od teba naučila výnimočnej čnosti pokory, ktorá je základom kresťanskej dokonalosti. Rovnako ako si mocou tejto čnosti pritiahla do svojho lona božské Slovo, sprav, aby som aj ja nasledovala tvoju pokoru a pritiahla môjho božského Ženícha k spojeniu s mojím srdcom.Nech sa vo svetle tvojej krásy rozpŕchnu moje temnoty!

Prekrásna, pokorná Matka, kto dokáže vyjadriť tvoju veľkosť a česť? Radujem sa s tebou, pretože si napravila moju skazu, ba čo viac, pretože si ma urobila dcérou Božej milosti a nevestou Slova, mojej Lásky. Pomôž mi, aby som ťa nasledovala v pravdivej pokore, aby som bola pravdivou nevestou môjho Pána, lebo aj teba si vyvolil za svoju matku práve pre túto nádhernú čnosť. Daj, aby som bola skutočnou nevestou a vernou nasledovníčkou môjho Boha a Pána, ktorý sa so mnou zasnúbil.

Pani moja a kráľovná, si plná milosti, pretože Pán je s tebou. Si plná Boha, pretože si chrámom Najsvätejšej Trojice a archou Božej múdrosti.

Svätá Panna, vypros mi spojenie s Bohom, pokornú skrytosť, skromné zmýšľanie o sebe a pravdivé sebapoznanie, aby som bola hodná vlastniť Boha a naplniť sa ním. Pomôž mi, aby som milovala len Boha a aby len on žil v mojom srdci.

Blažená Božia Matka, spoj ma so svojím krásnym srdcom a pomôž mi vytrvať v láske k môjmu Pánovi. Kto sa dokáže dostatočne poďakovať Bohu Otcovi za to, že nám dal svojho milovaného Syna? Kto sa dokáže dostatočne poďakovať božskému Slovu za nesmiernu poctu, akú nám preukázal vo svojej nekonečnej láske? Pani moja, urob to namiesto mňa. Naveky zotrvám v tvojej prítomnosti a nikdy sa od teba neodídem.Vypros mi milosť Ducha Svätého, aby ma viedol po priamej ceste ako svoju opravdivú nevestu.

Božia Matka, pravdivo môžeš povedať, že všetky pokolenia v nebi aj na zemi ťa budú nazývať blahoslavenou. Ty si nástrojom, ktorý vyformoval Boh preto, aby zvíťazilo Božie milosrdenstvo. Ty si naša jediná nádej u Boha. Blahoslaviť ťa budú všetky pokolenia.Pani moja, pomôž mi, aby som ťa nasledovala v dokonalej pokore, aby som si nikdy neprivlastňovala Pánove dary a milosti.

Pani moja, radujem sa s tebou a prosím ťa, oroduj za mňa. Daj, aby som bola jednou z blažených duší, ktoré sa skrze Ježiša, Boha-človeka, zjednotia v láske s Bohom.

Mária, ty si kľúč k Božím pokladom! Neodídem od teba, kým mi neudelíš to, čo si pre mňa získala.

***

Pristúpila som k svätému prijímaniu. Láska moja, len čo si vošiel do mojej duše, povedal si mi:

“Nech pokoj vládne v tvojom srdci. Dcéra, nevieš snáď, že dielo môjho Inštitútu uskutočním len s malou ľudskou pomocou? Čo ty môžeš dať od seba? Len trošku vernosti. Daroval som ti ducha Inštitútu, zjavil som ti a odovzdal dary a poklady svojo života, a daroval som ti účasť na všetkých svojich dielach a čnostiach. Dcéra, neboj sa! Jeden je môj Duch a On tvorí všetko dobro vo všetkom, čo je stvorené, a tým väčšmi v duši, ktorá je Božím trónom. Keď Duch vdychuje do duše, hýbe ňou, pôsobí v nej a vedie ju. On pobáda dušu a ona beží konať dobro. Dcéra, chcem, aby si ma milovala!”

A stanete sa mojimi vyvolenými a drahými priateľmi, ktorí zjednotení s mojím jednorodeným Synom a premenení v jeho život budú v ňom mojimi milovanými deťmi, deťmi svetla a požehnania, aby mohli prinášať úrodu až do konca sveta.

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234