Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Naše akcie

Ježiš bl. Márii Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Priatelia bl. Márie Celesty

 

Vojdi do Božieho srdca, kde pohľadom viery uvidíš Boha Otca, ako sa k tebe skláňa, aby naplnil tvoju nádej a splnil svoje prisľúbenia a vylial na zem a na tvoje srdce prúdy Božieho milosrdenstva.

Duša moja, miluj svojho milujúceho Boha, lebo on od počiatku, keď si ešte nejestvovala, zhliadol na teba a zamiloval sa do teba.

Láska plná nehy, daj mi svoje božské srdce, aby som ťa milovala a dokázala odpovedať na tvoju nekonečnú lásku.

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 79 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI