logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Fungovanie kláštora nie je možné bez rozdelenia úloh a zodpovednosti medzi jednotlivé sestry.

PREDSTAVENÚ, ktorá je animátorkou spoločenstva, volia všetky sestry po večných sľuboch na volebnej kapitule, ktorej predsedá miestny biskup. Riadna volebná kapitula sa koná raz za tri roky: predstavená sa volí na tri roky a môže byť opakovane zvolená na ďalšie trojročie.

Zástupkyňou a najbližšou pomocníčkou predstavenej je vikárka.

Do kláštornej rady patrí aj sestra sekretárka, ktorá dbá o všetky kláštorné dokumenty. V prípade väčšieho počtu sestier v spoločenstve (nad 13 sestier) sa volia ešte ďalšie dve radkyne. Kláštorná rada nerobí svoje rozhodnutia sama. Vždy spolupracuje s celým spoločenstvom, ktoré sa stretáva na riadnych a mimoriadnych stretnutiach (tzv. kapitulách), kde sa diskutuje a rozhoduje o všetkom, čo sa týka života sestier a smerovania komunity.

Okrem toho sú v kláštore rozdelené aj ďalšie úlohy: za ekonomický a hospodársky rozvoj kláštora je spoluzodpovedná sestra ekonómka; za formáciu noviciek sestra novicmajsterka... Pri plnení niektorých úloh sa vystriedajú takmer všetky sestry v týždennom rytme (starostlivosť o hosťovskú časť, práca v kuchyni...). Okrem toho sa sestry venujú rozličným činnostiam podľa svojich osobných schopností (šitiu liturgických odevov, vyšívaniu, prekladateľskej činnosti, rôznym drobným umeleckým prácam, starostlivosti o záhradu...).

mcscalaspirspolpov

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234