logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Aj v tomto roku sa uchádzame o 2% príspevok z Vašej zaplatenej dane v prospech našej Rehole. Ďakujeme všetkým dlhoročným ale aj novým prispievateľom, ktorí takto podporujú našu činnosť. Tlačivá ako aj postup nájdete v tomto článku.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

v prospech našej Rehole.

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, ktoré Vám prikladáme.
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej rehole poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE. Vyplňte vlastné osobné údaje, k údajom  o prijímateľovi – Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú ste si vybrali, doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  4. Budeme rady, ak zaškrtnete v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Týmto spôsobom nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2%.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, nedoručujte priamo nám, je potrebné ich doručiť do 30.04.2018 na daňový úrad v mieste bydliska.  
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech.

 

Všetkým darcom vopred ďakujeme!

mcscalaspirspolpov

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234