logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

Povolanie sa spája s jednoduchou skutočnosťou existencie: žijem, lebo Boh ma chce a miluje ma.

Povolanie je Stvoriteľov plán lásky, akoby sen, ktorý leží Bohu na srdci.

Každý človek je „povolaný“ do života a ako vstupuje do života, prináša a nachádza v sebe obraz Toho, ktorý ho povolal.

Povolanie je Boží návrh konať podľa toho obrazu a je jedinečné, jediné  a neopakovateľné.

Každé stvorenie vyjavuje a je povolané vyjadriť zvláštny aspekt Božieho zámeru. Tu nachádza svoju identitu, slobodu a originalitu.

Keďže každý človek bez výnimky - teda aj ty si originálnym Božím darom,  je veľmi dôležité,  aby si vedel/la spoznať Boží plán so svojím životom...

Už si  o tom rozmýšľal/la?

 

Božia láska má dynamiku výzvy, volania do života.

Boh ťa miluje, chce ťa, stará sa o teba. Miloval ťa  a poznal skôr, než ťa utvoril v materskom lone (porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.5).

Jednoduchá skutočnosť, že si tu, by ťa mala napĺňať úžasom a nesmiernou vďačnosťou. Ak život je dar, tak potom je sám osebe aj povolaním milovať.

Je prijatým darom, ktorý sa má stať darovaným dobrom.

 

„Boh vložil do človeka schopnosť a úlohu milovať,

preto je láska hlavným a prirodzeným povolaním každého človeka“. (sv. Ján Pavol II.)

mcscalaspirspolpov

maria

Sestra Mária

"Môj Pane, ty sám ži v mojom vnútri, pretože ty si môj duch, môj Otec, môj ženích, moje všetko, moje jediné a zvrchované dobro naveky."

(bl. Mária Celesta Crostarosa)

 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234